Chvalská tvrz17

Chlumčany16

Historie našeho klubu

 

Již před rokem 1964 působilo v Praze sdružení fandů pod názvem Klub Tatra Praha , kde se scházeli majitelé vozů Tatra s motory vpředu. Členové se setkávali v různých restauracích na Letné každý poslední čtvrtek v měsíci. Od roku 1966 byl předsedou klubu Ing.Jindřich Běťák.

V roce 1969 byl založen z popudu majitelů vozů Tatra při AMK Kopřivnice Tatra Veteran Car Club Kopřivnice – TVCC s celostátní působností. Ten sdružoval všechny pobočky a Tatra kluby Československé republiky. Předsedou byl p.Babinec.

V březnu 1971 se ustavila skupina pražských majitelů T77,T87,T97, T600, na základě písemné dohody z roku 1970 s předsedou TVCC p. Babincem, jako Tatra Aerodynamic Car Club - TACC . Členové se scházeli v různých restauracích každou první středu v měsíci. Předsedou byl Ing.Milan Beránek.

Klub Tatra Praha (s motory vpředu ) sdružoval v roce 1973 55 členů s tímto vozovým parkem: 3x T12, 1x T52, 1x T54, 9x T75, 8x T57, 12x T57A, 21x T57B.

V roce 1974 odsouhlasily členské schůze Klubu Tatra Praha a TACC spojení obou klubů v TVCC Praha . Protokolárně byla tato fúze potvrzena v roce 1975. Předsedou byl zvolen Karel Uc. Ing. Beránek požádal o uvolnění z funkce a působil jako člen výboru Československého TVCC v Kopřivnici. Tatra club Šárka (předseda p.Vorel) se nakonec ke spojení nepřihlásil a dále působil samostatně. Karel Uc byl předsedou až do roku 1977 ( pozn.- v tomto roce byla též dokončena replika Prezidenta). Od roku 1978 byl předsedou TVCC Praha Ing. Beránek. TVCC Praha se po léta scházel v restauraci „U Akademie“ v Praze 7, Malířské ulici, později v Dietní jídelně na rohu Strossmayerova náměstí.

Tatra veteran car club Kopřivnice – TVCC ČSR sdružoval v roce 1979 15 Tatra clubů po celé ČSR se 743 členy a s tímto vozovým parkem: 45x T11 a T12, 32x T30, T52, T54, 247x T57 (t.j. T57, T57A, T57B), 28x T75, 63x T87 a T97, 101x T 600, 133x T 603.

V lednu 2011 dohledal a sepsal Pavel Karas