Chvalská tvrz17

Chlumčany16

Praktické rady

Vyleštěný blok T12 rakouského sběratele


 

Veterán Tatra 11 a 12, nebo též *dvouválec* je svými majiteli a motoristickou latinou tradován jako nezničitelný. Dvanáctka je drobně vylepšenou jedenáctkou, jejíž výkon byl z původních 12 ks zvýšen na 13 ks a také z tohoto důvodu bylo k mazání použito novější výkonnější olejové čerpadlo Friedman. Boschovo čerpadlo, později Friedmanovo čerpadlo je spojeno s olejovou nádrží a všemi mazacími místy samostatnými měděnými trubičkami. Čerpadlo je umístěno shora na klikové skříni a je poháněno vačkovou hřídelí. Mazací trubičky je třeba čas od času odmontovat a vyčistit a po zpětném namontování zkontrolovat, zda kolem přírub u čerpadla neuniká olej. Při tomto důležitém údržbářském zákroku je třeba také pečlivě vyčistit kanálky v tělese olejového čerpadla. Pokud rozebíráme celý motor a demontujeme klikovou hřídel, nesmí se zapomenout na dokonalé vyčištění olejových kanálků vyvrtaných v klikové hřídeli. Zapomenutá nečistota ucpe kanálek a zamezí dobrému promazání např. ojničního ložiska. Nemazané ložisko se přehřeje a tzv. vylije, neboť je tvořeno dvěma dobře spasovanými půlměsíci z měkké cínové kompozice. Katastrofální následky bude mít bezpochyby výměna neaditivovaného oleje (např. M6A) za aditivovaný olej (M6AD). Aditivní přísady slouží k rozpouštění olejových usazenin – karbonů v mazacím systému. AD oleje tyto usazeniny rozpustí s tím, že je vymyjí z jednoho místa a tyto jsou proudem oleje zaneseny jinam, nejčastěji do důležitých mazacích míst, která ucpou. Po provedení různých oprav na motoru a olejovém hospodářství, při kterých uzavíráte kohout přívodu oleje z olejové nádržky, nezapomeňte tento kohout opět otevřít! Nejeden dvouválec byl pro toto důležité opomenutí zadřen. Po nastartování je třeba se přesvědčit, zda se olej vrací z karteru zpět do olejové nádržky. Jinak je motor a převodovka tohoto vozu jednoduché a spolehlivé konstrukce, vyžadují jen běžnou provozní údržbu, jako každý jiný starší vůz.

Ve skříni zadní nápravy je třeba pravidelně kontrolovat stav vidlic výkyvných polonáprav. Následkem běžného provozního opotřebení vzniknou na kluzných plochách usazení vidlic v tělese diferenciálu určité vůle. Velmi škodlivé jsou především vůle axiální, neboť vedou k abnormálnímu opotřebení, případně fatálnímu poškození talířových kuželových kol a pastorků pohonu výkyvných polonáprav. Opotřebené vidlice, u kterých je vůle v kluzném uložení (posuv podle podélné osy vozu) znatelná, je třeba včas opravit. Je-li opotřebeno talířové kolo nebo pastorek, má se, pokud možno, vyměnit vždy celý pár a nahradit je vždy párem kol k sobě patřícím. Výsledkem záběru dvou nestejně opotřebených kuželových kol je vždy značný hluk chodu a velmi rychlé opotřebení celého soukolí. Upozorňujeme, že u vozů Tatra 12, 30, 52, a 54 jsou montována v zadních nápravách zcela stejná kuželová soukolí talířových kol a pastorků, použitelná pro kterýkoliv z uvedených typů. To vám může usnadnit získání náhradních soukolí z rozebraných vozidel.

Na nosných trubkách hnacích polonáprav jsou poblíž kola, těsně za brzdovými nosníky (hliníkové odlitky krytů brzdových bubnů) namontovány maznice sloužící k mazání ložisek uložení zadních kol uvnitř polonáprav. Tyto maznice jsou dosti těžko přístupné a mnozí řidiči o nich vůbec nevědí. Velmi často se na ně při mazání zapomíná, což vede k předčasnému opotřebení nebo dokonce defektu ložisek nábojů kol.


U řízení je nutno pravidelně dotahovat matici na sloupku řízení. Nikdy nesmíte dopustit, aby tam vznikla velká vůle. Mezi pákou řízení a spojovacími tyčemi je vložen křížový kus, jehož uložení se časem opotřebí. Je proto nutné kříž pravidelně kontrolovat a včas vyměnit vložky kloubu nebo nadměrnou vůli vymezit podložkami.Pravidelně kontrolujte a dotahujte upevňovací šrouby přední nápravy a vzpěr přední nápravy. Jsou-li šrouby uvolněny, mohly by se snadno vytrhnout. Uvolněné šrouby se obvykle projeví tím, že vůz nedrží směr a "plave".

Při každé příležitosti pečlivě prohlédněte listy předního pera, zejména pak hlavní list a středový stahovací čep. Praskne-li na cestě hlavní list , může se při otřesech vysunout do strany, opřít se o svislý čep předního kola a zablokovat řízení.Rovněž pravidelně kontrolujte a mažte hlíníkové těleso excentru rozdělující tah brzd na před a zadní nápravu. Zařízení je upevněno na skříni převodovky pod vozem. Musí se otáčet velmi lehce. Napětí brzdových lan je třeba kontrolovat a nepřipustit jejich prověšení a roztřepení. Prasknou-li některé žily lanka, je lepší nešetřit a celé lanko vyměnit.

Pokud máte brzdové obložení již více opotřebené, může se stát, že napnutím lanek se brzdový klíč již nemůže více vychýlit a rozevřít čelisti brzd. V takovém případě buď vyměňte obložení nebo pod brzdové čelisti vložte odborně vhodně podložky.

Shoda s jinými typy: Tatra 30 má s typem T 12 zcela shodnou přední nápravu a řízení a brzdový systém.

(Zdroje: Zpravodaj Tatra Car Clubu 3/74, Tatra11 a Tatra 12 – Profily automobilů, NADAS, internetové diskuse ad.)