Chvalská tvrz17

Chlumčany16

ValceTITAN1.jpg

Válce TITAN


Nově přizpůsobené specielní válce pro dvouválcové motory Tatra, typy XI, XII a XIII, skýtají vám tyto výhody:1. Motor má dosud neznámou tažnou moc a dává při normálním počtu obrátek větší výkon. Vyjedete do vrchu mnohem rychleji a tažnost (průtažnost) motoru vás překvapí.2. Spotřebujte méně bensinu, poněvadž motor jen při nasazení (spuštění) plynu dociluje tentýž výkon, na který jste dosud zvyklým při plném plynu. Uspoříte 1 ½ litry bensinu na 100km cesty.3. Neobvykle lehké rozmontování a namontování činí minutovou práci při zabroušení ventilů a odstraňování karbonu. Hlavy válců rychle se odeberou a zase nasadí, odpadá obtížná práce, v koutech a záhybech, jako hlavové a výfukové šrouby. I ojnice s písty vytáhnou se vrtáním válce ven.4. Při poruše válce nahradíte jen válec, ježto Vám hlava válce vždy zůstane. Tím snížíte výlohy za opravu tohoto druhu, poněvadž sám válec jest velmi levný.5. Vrtání válce dá se při mém specielním válci po odnětí válcové hlavy vždy na jeho stav přezkoušeti. Při původním válci jest to nemožné.6. Vrchní chladící plocha specielních válců byla vzhledem k větší výkonnosti motoru důmyslným sestavením chladících žeber zvětšena. Zvětšení chladící plochy u hlavy válce činí 100%, hlavně u kompresního prostoru. Přehřátí a tak známé kouření motoru odpadá.


Všeobecně Výkon: Přiměřeně k zvětšeným nassávajícím a výpustným kanálům proudí čistý plyn bez odporu do válce, plnění při větším počtu obrátek jest úplnější. Vypouštěné plyny vyhýbají se přímočaře do zadu, pravoúhlé výpustné rohové koleno odpadá. Plyny vypínají se rychleji a nezdržují píst. Praktický výsledek toho jest, že motor při počtu otáček od 1500 za minutu výše vydá daleko větší výkon. Proto jest na vrchu dříve při méně přehazování (měnění) rychlostí. Tím docílíte náskok malých moderních vozů, které dnes Vás se smíchem v převaze předjíždění.Spotřeba:Motor se specielními válci na rovině běží rychlostí 60km s menším přívodem plynu a mimo to záloha na síle jest ještě k disposici. Není zapotřebí, aby byl motor s plným plynem hnán, poněvadž v praxi větší rychlost než 60 km od cestujících nebývá požadována. Tím vysvětluje se mimořádně malá spotřeba benzinu přes daleko větší výkon. Při cestovní rychlosti dobře jedoucího vozu normálního spotřebuje týž vůz se specielními válci 7 ½ litrů na 100 km. Zvýšíte-li tuto cestovní rychlost na tempo malého 4 válcového vozu Tatra typu 57, přece spotřeba nepřestoupí nad 8 ½ litrů na 100 km. Vzhledem k účinnému chlazení válce klesá spotřeba oleje, poněvadž méně oleje ve válci shoří.Chlazení:Při kolmém nastavení chladících žeber na hlavě válce naráží příčně, šikmo přicházející vzduch přes válec na kolmá žebra a sice tam, kde se kompresní prostor nalézá. Poněvadž v kompresní prostoře spalovací temperatura jest větší, ba největší, ochlazuje se tato část válcové hlavy nejúčinněji. Přehřátí i při sebevětší délce námahy jest vyloučeno. Pozorujte ustavení chladících žeber kol výfukového kanálu.Montáže:Montování nezpůsobuje těch nejmenších obtíží, poněvadž vrtání válce, upevnění válce a zdvih pístu od originálu se neodchylují a dobré původní písty mohou býti nadále upotřebeny. S montováním jsou jen vedlejší práce spojeny. Přiměřeně k novému výfukovému vedení přímo ze zadu jest zapotřebí nové výfukové vidlice.


Montážní díly a ceny:

1 hlava válce pravá (1)……………………………270Kč

1 válec pravý ……..(2)……………………………220Kč

1 hlava levá………..(3)……………………………270Kč

1 válec levý………..(4)…………………………….220Kč

2 ssací ventily …….(5)……………………………..52Kč

2 výfukové ventily..(6)...............80Kč

2 hubice k naletování na výfukovou rouru (7)……30Kč

2 bronzové kulaté matky k výfuku (8)…………….45Kč

8 závrtných šroubů..(9)……………………………..20Kč

4 ventilové vedení…(10)……………………………48Kč

2 těsnění pod hlavu válců (11)…………………….10Kč

Celkem 1265Kč