Chvalská tvrz17

Chlumčany16

Tatra v Českém Ráji 2016

V sobotu 18. června 2016 se konal již XXV. ročník soutěže historických vozidel Tatra v Českém ráji. Po 4 letech se akce vrátila do Lomnice nad Popelkou. Od půl deváté ráno za doprovodu živé kapely na Lomnické náměstí postupně přijížděly automobily i motocykly, téměř všechny krásně zrenovované.
Z mnohých strojů vystupovali účastníci v dobových oděvech, takže k navození atmosféry 30. let mnoho nechybělo. Z této doby byla převážná většina automobilů, ale našlo se i několik starších a novějších vozidel. Startovnímu poli zcela kralovala Tatra 57 čistá, ve verzích polokabrio, limuzínka i sport. Z dalších typů Tater nechyběla tradiční ozdoba této akce Tatra 52 s karoserií Sodomka, do nejmenšího detailu nově zrenovovaná T87, tři  Tatry 12, dále T 54, 75, 57A, B i  K.
Po krátké rozpravě v Lomnickém zámku už následovala jízda zručnosti spočívající ve slalomu, couvání, přejetí prkna koly na straně spolujezdce a  přesném zastavením zadním kolem na vyznačeném čtverci. Pak hned následoval start do orientační jízdy podle šipkového itineráře s mnoha soutěžními kontrolami, v  nichž museli účastníci zodpovědět různé otázky vztahující se jak ke krajině, kterou soutěž vedla, tak i k historii motorismu. Mnohé posádky nabraly trestné body například za to, že nevěděly, že nejvyšší povolená rychlost v obci v r. 1930 byla pouhých 15 km/h. Nechyběly, ale úkoly ani z jiných oborů, například přiřadit správné názvy, ke 4 polodrahokamům, určení stáří a účelu použití flašinetu - koho by napadlo, že se malý flašinetek používal k výcviku zpěvného ptactva... Pozornost soutěžících byla zkoušena i poznáváním míst na trase podle fotografií přiložených k itineráři.
Pro všechny účastníky bylo připravené bohaté pohoštění, spočívající ve 2 svačinách, obědu a večeři. Po obědě následovala prohlídka bývalé textilní továrny rodiny Mastných v Lomnici nad Popelkou, kde nyní vzniká muzeum starých strojů a je zde vystavena velká sbírka motocyklů značky Raleigh.
Soutěž byla dvouetapová, před druhou etapou byla vozidla hodinu vystavena i  na Turnovském náměstí, kde zároveň organizátoři připravili  malou výstavu historických závodních motocyklů, které závodily na turnovském okruhu v letech 1946 - 56. Tento okruh byl pro zajímavost zařazen i do trasy soutěže.
Před 17 hodinou vozidla dojela do cíle v chatovém rekreačním areálu ve Vesci, kde byli vzdálenější účastníci ubytováni. Následovalo vyhodnocení výsledků a předání cen vítězům, ale zkrátka nepřišel nikdo. Všichni účastnící dostali pamětní list s fotografií svého vozidla, vlaječku a dárky od sponzorů. Počasí se vydařilo a jak soutěžící posádky, tak i přihlížející diváci, kterých na této akci bývá tradičně hodně po celé trase, si užili pohodovou sobotu s  veterány. Velké poděkování patří pořadatelům z Tatra veteran car clubu Semily, za perfektní organizaci. Tento klub letos slaví 40. let od svého založení, takže jim přejme, ať i další ročníky Tatry v Českém ráji jsou takto vydařené. (Text a foto Richard Hujer, 6/16)
[1..15 ] 16..30 ] 31..45 ] 46..60 ] 61..75 ] 76..90 ] 91..95 ]
 #5545
 #5546
 #5547
 #5548
 #5549
 #5550
 #5551
 #5552
 #5553
 #5554
 #5555
 #5556
 #5558
 #5559
 #5560