Chvalská tvrz17

Chlumčany16

Robert Bosch 

Robert Bosch

Muž s vizí, dodavatel autotosoučástí se světovým rozhledem  (* 23.září 1861 až + 9.března 1942)

Jméno Robert Bosch je v automobilovém průmyslu nepřehlédnutelné. Především díky podnikatelské vizi zakladatele firmy. Byl totiž prvním dodavatelem autopříslušenství, který uvažoval v globálních souvislostech.Narodil se jako jedenácté dítě a nejmladší syn jihoněmeckého sedláka v roce 1861. Jeho otec od něho očekával, že už po skončení základní školy v Ulmu, po svých 15. narozeninách, bude rozvíjet svoji živnost mechanika. Tři roky se vzdělával v oboru měřících přístrojů a hodně cestoval. V roce 1884 a 1885 pracoval v Americe a krátký čas dokonce v dílnách Thomase Edisona, kde byl svědkem prvních kroků aplikovaného výzkumu elektřiny.Do Německa se vrátil v roce 1886 a ve Stuttgartu si založil dílnu pro přesnou mechaniku za použití elektřiny. V 90. letech pak se svými spolupracovníky napřel úsilí k uskutečnění několika praktických projektů. V roce 1898 představil nízkonapěťové magneto adaptované k zážehu benzinových motorů. Již první modely magneta pracovaly tak účinně, že Boschova zážehová soustava hned zaujala pozornost výrobce motorů Daimlera a vzápětí i všech dalších producentů automobilů. Do té doby nejčastěji používaný zážehový systém totiž pracoval s otevřeným ohněm zahřívanou zážehovou trubicí, což vedlo k výbuchům a požárům. V několika dalších letech vyvinul kompletní systém zapalování motorů vysokonapěťovým magnetem a zapalovací svíčkou, což umožnilo konstruovat motory s vyššími otáčkami.Bosch se svým objevem přišel v pravý čas. Při spolupráci s automobilovými výrobci v té době objem své produkce každým rokem zdvojnásoboval. První zahraniční zastoupení otevřel v roce 1898 v Anglii a tam také v roce 1901 otevřel svou první zahraniční továrnu na zapalovací systémy motorů. Už od roku 1906 podnikal i v Americe a v roce 1913 měl již obchodní zastoupení ve 20 zemích a 82% jeho výnosů pocházelo z prodejů do zahraničí.Robert Bosch nikdy neusiloval o patentovaní svého systému vysokonapěťového magneta a raději budoval firmu podle hesla, že je potřeba se prosadit na trhu jedině nejvyšší kvalitou.Ve své firmě zavedl od roku 1906 osmihodinovou pracovní dobu a od roku 1910 dokonce sobotní odpolední volno. Měl za to, že humánní způsob zacházení s dělníky přináší lepší pracovní výkon a tvůrčí nápady.Během první světové války přišel o všechny zahraniční filiálky, nicméně dodávky pro německou a rakouskou armádu byly pro firmu Bosch velmi lukrativní. Většinu těchto zisků však věnoval na charitu. Meziválečná léta strávil úsilím o mírové porozumění mezi Francouzi a Němci, nicméně tomu udělal konec nástup hitlerovského fašismu. Během 2. světové války zřídil při svém závodu ve Stuttgartu opravnu, ve které zaměstnával židovské dělníky – věřme, že proto, aby je uchránil od fašistické zvůle. Robert Bosch nevyžadoval, aby mu jiní prokazovali úctu pro jeho objevy. Velkou část výnosů svých firem vždy věnoval charitativní a nadační činnosti. Až do dnešních dnů je firma Robert Bosch GmbH z 92% vlastněna Nadací Roberta Bosch, která podporuje různé sociální, umělecké a vědecké projekty. V roce 1935 zakladatel firmy odhalil svoji hlavní podnikatelskou motivaci: „Kromě touhy plnit veřejné potřeby bych chtěl přispět k pozvednutí morální, fyzické a duchovní kvality lidstva.“

(7/2007)